Literatúra a pramene

Vlastné skúsenosti a zážitky
Skúsenosti a zážitky známych
Aspekt, feministický kultúrny časopis
Bútorová, Zora a kol.: Ona a on na Slovensku. Ženský údel očami verejnej mienky. FOCUS, Bratislava 1996.
Spock, Benjamin — Rothenberg, Michael B.: Vy a vaše dítě. Victoria Publishing 1992.
Erhardtová, Ute: Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade. Ikar, Bratislava 1996.
Stiegler, Barbara: Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekt, Bratislava 2002.