Žena a dieťa „v praxi“

Čo znamená pre dnešnú ženu, ak sa rozhodne porodiť dieťa a starať sa oň?

Radikálne sa zmení jej život. Jej denný režim sa bude podriaďovať režimu dieťaťa, a to na dlhé roky.

Na určitý čas bude mimo zamestnania. To môže mať pre jednotlivé ženy rôzny význam, podľa toho, aké má žena povolanie, resp. zamestnanie.

Na určitý čas bude mať iný finančný príjem ako predtým, vo väčšine prípadov menší alebo nijaký. To je dnes závažná otázka; súvisí s tým napríklad aj ochota vysoko kvalifikovaných a dobre zarábajúcich žien porodiť dieťa. Ale je to aj otázka vzťahu s partnerom, ktorý po čase ľahko nadobudne dojem, že žena nezarába, a tak má „poslúchať“. Tu sa naplno prejavuje vplyv ďalšieho stereotypu — predstavy, že opatrovanie (v tomto prípade dieťaťa) a domáce práce „nie sú prácou“. Neplatí sa za ne, nemajú teda „hodnotu“. Ak ich vykonáva žena, robí to „z lásky“ k dieťaťu, partnerovi, a láska matky, ako vieme, je bezodná, dávajúca a nič nepožadujúca.

Zmení sa emocionálne prežívanie ženy. Toto je zložitá a zradná oblasť materstva. Ideálna predstava je, že matka, ktorá porodí zdravé dieťa, prežíva číre, ničím neskalené šťastie. Ideálne predstavy však zriedkakedy fungujú „naozaj“. Prehnané očakávania v tomto smere môžu spôsobiť rozčarovanie, ale aj vnútorné výčitky matky, že niečo nezvládla tak, ako bolo treba.