Vyvlastnené ženské telo

Spoločnosť neochvejne vychvaľuje posvätné poslanie ženy byť matkou. Zároveň sa čoraz agresívnejšie presadzuje model dievčensky štíhlej ženy s detsky hladkou pokožkou. Stereotypné tvrdenie o vysokej hodnote materstva je v rozpore s dnešným estetickým ideálom ženského tela. Tento rozpor má na psychiku dievčat a žien devastujúci vplyv: Väčšina žien sa necíti vo svojej koži dobre. Naomi Wolfová nazvala tento jav mýtus krásy — bližšie o ňom píše Kateřina Lišková v príspevku Zrcadlo, zrcadlo, řekni...

Naša kultúra si v priebehu stáročí vytvorila dva obrazy ženy: Evu a Máriu. Mária je nepoškvrnená panna, ktorá porodila Spasiteľa. Pramatka Eva je hriešna žena, ktorá zviedla Adama, v dôsledku čoho bolo ľudstvo vyhnané z raja. Mária je asexuálna, sebaobetavá, celá sústredená na svojho božského syna. Eva je symbolom (hriešnej) telesnosti, dala sa zvábiť hadom, naviedla Adama na porušenie božského príkazu a za trest musia všetky ženy rodiť v bolestiach. Tieto dve podoby ženy dodnes ovplyvňujú stereotypné predstavy o tom, ako sa má dievča a žena správať, ale aj klišéovité predstavy o ženskej sexualite, o materstve, o tom, ktorá žena je „hodna“ úcty a ktorá nie.

Vhodne orientovaná osveta a výchova na škole môže postupne vytvoriť podmienky, aby si dievčatá mohli dovoliť byť jednoducho reálnymi ľuďmi s vlastnou hlavou, individuálnymi vlastnosťami, túžbami a nádejami.


* Vieš si predstaviť svoju matku ako 11–, 15–, 18–ročnú?

Vieš si predstaviť svoju matku, ako sa chystá na prvé rande?

Vieš, čo tvoja matka rada robí?

Ktoré domáce práce tvoja matka neznáša?

Myslíš si, že keď budeš mať polročné dieťatko, budeš chodiť do kina, hrať volejbal?

Vieš si predstaviť seba, ako nastupuješ v 9. mesiaci tehotenstva do autobusu?

Vieš, ako sa volala dievčenským priezviskom tvoja stará mama, babička, starká alebo iná blízka stará pani?