Dojčenie

Dojčenie je činnosť, ktorej sa týka prekvapujúco veľa predsudkov. Napríklad v 19. storočí sa v bohatých rodinách mlieko biologickej matky nepokladalo za vhodné pre dieťa, preto si rodiny najímali dojku. V 70. rokoch 20. storočia vládla u nás predstava, že len umelá výživa je pre dieťa to najlepšie. O dvadsať rokov neskôr boli noviny plné jednoznačných tvrdení o tom, že materské mlieko je pre dieťa absolútne nenahraditeľné. Názory sa teda menia, iba jedno sa nemení: Každý si dovoľuje ženám diktovať, čo majú robiť a ako to majú robiť. Ide pritom o citlivú vec. Matka totiž môže dojčiť alebo nemôže, môže chcieť dojčiť, alebo sa rozhodne pre inú alternatívu. Má právo rozhodovať o tom a má právo na to, aby jej okolie toto rozhodnutie rešpektovalo. Jej pokoj, vyrovnanosť a pohoda sú oveľa dôležitejšie ako otázka, či dojčí alebo nie.