Prekérna (nedôstojná, neistá) práca
Iná hodina etiky či občianskej náuky

Mnohí ľudia dnes vykonávajú prácu, v ktorej majú zníženú pracovnoprávnu ochranu a nižšie mzdy. Majú síce platenú prácu, ale podmienky, v akých pracujú, sú neisté a nedôstojné. Napríklad majú veľmi nízku mzdu, pracujú nútene na živnosť alebo dohodu, nemajú nárok na dovolenku, náhradu príjmu počas práceneschopnosti alebo za nich zamestnávateľ neodvádza zdravotné a sociálne poistenie. Takáto situácia sa nazýva prekérna (prekarizovaná, nedôstojná, neistá) práca.

Negatívny dosah pandémie na životy žien súvisí s tým, aké postavenie sa v spoločnosti pripisuje ženám a ako je hodnotená práca, ktorá súvisí so starostlivosťou a za ktorú majú podľa rodových očakávaní zodpovedať predovšetkým ony. Viac o vplyve pandémie na životy žien si môžete prečítať TU.

Pripravili sme pre vás sériu metodík, prostredníctvom ktorých môžete tieto témy otvoriť so svojimi žiačkami a žiakmi. Vychádzajú z pedagogického konštruktivizmu rodovej kompetencie a kritickej pedagogiky. Spravte si v triede inú hodinu občianskej náuky či etickej výchovy.

Anotácia: Mnohí ľudia dnes vykonávajú prácu, v ktorej majú zníženú pracovnoprávnu ochranu a nižšie mzdy. Majú síce platenú prácu, ale podmienky, v akých pracujú, sú neisté a nedôstojné. Napríklad majú veľmi nízku mzdu, pracujú nútene na živnosť alebo dohodu, nemajú nárok na dovolenku, náhradu príjmu počas práceneschopnosti alebo za nich zamestnávateľ neodvádza zdravotné a sociálne poistenie. Takáto situácia sa nazýva prekérna (prekarizovaná, nedôstojná, neistá) práca. Riziku prekérnej práce bude v budúcnosti vystavená aj súčasná mládež, preto je dôležité, aby sa s týmto problémom oboznámili už v škole.

Ciele: Žiaci a žiačky budú vedieť

  • identifikovať prekérnu prácu.

Odporúčaný vek: 15 - 19 rokov (SŠ)

Odporúčaný predmet: občianska náuka, etická výchova

Dĺžka: 45 minút

Pomôcky: papier alebo zošit, písacie potreby, tabuľa alebo flipchart, vytlačený podklad č. 1 z prílohy (pre každú dvojicu jeden), vytlačený podklad č. 2 z prílohy (pre každú štvoricu jeden)

Celú metodiku vrátane príloh si môžete stiahnuť TU.