O Mesiaci kníh a histórií žien

V marci máme 31 dní na to, aby sme si pripomenuli, čo všetko ženy dosiahli a čo by ešte dosiahnuť chceli a/alebo mohli. Oslávili sme Medzinárodný deň žien a pripomíname si históriu žitú a tvorenú ženami.

Čo je MDŽ
Medzinárodný deň žien si vo svete pripomíname už viac ako sto rokov. Jeho vznik sa spája s protestmi žien za lepšie pracovné podmienky v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia. Prvá oficiálna zmienka o Dni žien však odkazuje na demonštrácie za volebné právo žien v USA v roku 1909. O rok neskôr II. medzinárodná konferencia socialistických žien v dánskej Kodani ustanovila MDŽ, ktorý sa v roku 1910 začal oslavovať v Rakúsku, Dánsku, Nemecku a Švajčiarsku. V Čechách a na Slovensku sa tento sviatok oslavoval pred prvou svetovou vojnou v spojení s požiadavkou volebného práva žien.
Napriek dlhej histórii sa MDŽ v postsocialistických krajinách „scvrklo" na spomienky na červené karafiáty, podnikové utierky či obrusy a falošné prejavy úcty. V období pred rokom 1989 bol tento sviatok politicky zneužívaný a niektorí politici ho podobným spôsobom zneužívajú aj dnes. Preto u mnohých vyvoláva pocit, že je len vykonštruovaným sviatkom na získavanie voličských hlasov.

Deň, Týždeň alebo Mesiac
MDŽ však môže byť príležitosťou pripomenúť si úspechy, ktoré ženy dosiahli, ako aj príležitosťou hovoriť o tom, čo ešte dosiahnuť chcú. Význam tohto sviatku potvrdila aj Organizácia Spojených národov, ktorá v roku 1977 vyhlásila 8. marec za Medzinárodný deň žien. V tom istom roku v USA začali plánovať Týždeň histórií žien, ktorý sa dátumom viazal na MDŽ. Mal byť oslavou histórií žien na medzinárodnej úrovni. V roku 1981 vyhlásili v USA Národný týždeň histórií žien a o šesť rokov neskôr sa z neho stal Národný mesiac histórií žien. V súčasnosti sa marec oslavuje ako mesiac histórií žien v rôznych krajinách sveta. Je príležitosťou pripomenúť si aj na školách témy, ktoré sa týkajú postavenia žien v súčasnosti i minulosti, napríklad:

 

Histórie žien

Kto sa bojí Medzinárodného dňa žien?