Emocionálna práca
Iná hodina etiky či občianskej náuky

Súčasťou našich životov je aj tzv. emocionálna práca. Tento pojem zaviedla sociologička Arlie Hochschild, aby ním pomenovala tú časť práce na pracovisku, ktorá sa prejavuje viditeľným prispôsobovaním alebo predstieraním emócií, ako aj potláčaním skutočných emócií (analyzovala prácu letušiek). Emocionálnu prácu však vykonávame aj v bežnom živote, aby sme v druhých ľuďoch vzbudili pocit pohody alebo bezpečia.

Negatívny dosah pandémie na životy žien súvisí s tým, aké postavenie sa v spoločnosti pripisuje ženám a ako je hodnotená práca, ktorá súvisí so starostlivosťou a za ktorú majú podľa rodových očakávaní zodpovedať predovšetkým ony. Viac o vplyve pandémie na životy žien si môžete prečítať TU.

Pripravili sme pre vás sériu metodík, prostredníctvom ktorých môžete tieto témy otvoriť so svojimi žiačkami a žiakmi. Vychádzajú z pedagogického konštruktivizmu rodovej kompetencie a kritickej pedagogiky. Spravte si v triede inú hodinu občianskej náuky či etickej výchovy.

Anotácia: Súčasťou našich životov je aj tzv. emocionálna práca. Tento pojem zaviedla sociologička Arlie Hochschild, aby ním pomenovala tú časť práce na pracovisku, ktorá sa prejavuje viditeľným prispôsobovaním alebo predstieraním emócií, ako aj potláčaním skutočných emócií (analyzovala prácu letušiek). Emocionálnu prácu však vykonávame aj v bežnom živote, aby sme v druhých ľuďoch vzbudili pocit pohody alebo bezpečia. Zväčša ju vykonávajú ženy ako súčasť starostlivosti o rodinu a domácnosť. Záťaž spojená s emocionálnou prácou môže mať negatívny vplyv na duševné zdravie, preto je dôležité, aby sa tejto téme venovala pozornosť aj v rámci vzdelávacieho procesu.

Ciele: Žiaci a žiačky sa naučia

  • čo je to emocionálna práca,
  • identifikovať emocionálnu prácu vo svojom živote.

Odporúčaný vek: 15 - 19 rokov (SŠ)

Odporúčaný predmet: občianska náuka, etická výchova

Dĺžka: 45 minút

Pomôcky: papier alebo zošit, písacie potreby, tabuľa alebo flipchart, vytlačené texty z prílohy (pre každého jeden)

Celú metodiku vrátane príloh si môžete stiahnuť TU.