Ako sa mali počas pandémie učiteľky a učitelia
Iná hodina etiky či občianskej náuky

Pandémia COVID-19 negatívne ovplyvnila duševné zdravie a pracovnú pohodu učiteliek a učiteľov. Zároveň zviditeľnila, že na zabezpečovanie psychickej a pracovnej podpory vyučujúcich chýba systémová podpora.

Negatívny dosah pandémie na životy žien súvisí s tým, aké postavenie sa v spoločnosti pripisuje ženám a ako je hodnotená práca, ktorá súvisí so starostlivosťou a za ktorú majú podľa rodových očakávaní zodpovedať predovšetkým ony. Viac o vplyve pandémie na životy žien si môžete prečítať TU.

Pripravili sme pre vás sériu metodík, prostredníctvom ktorých môžete tieto témy otvoriť so svojimi žiačkami a žiakmi. Vychádzajú z pedagogického konštruktivizmu rodovej kompetencie a kritickej pedagogiky. Spravte si v triede inú hodinu občianskej náuky či etickej výchovy.

Anotácia: Pandémia COVID-19 negatívne ovplyvnila duševné zdravie a pracovnú pohodu učiteliek a učiteľov. Zároveň zviditeľnila, že na zabezpečovanie psychickej a pracovnej podpory vyučujúcich chýba systémová podpora. Téma prežívania a postavenia učiteliek a učiteľov sa v konečnom dôsledku dotýka aj žiactva a kvality jeho vzdelávania, preto by mala byť súčasťou vyučovacieho procesu.

Ciele: Žiačky a žiaci sa oboznámia s tým, ako

  • analyzovať situáciu učiteliek a učiteľov počas pandémie,
  • navrhovať riešenia na zníženie negatívneho vplyvu pandémie na vyučujúcich.

Odporúčaný vek: 15 - 19 rokov (SŠ)

Odporúčaný predmet: občianska náuka, etická výchova

Dĺžka: 45 minút

Pomôcky: predmet alebo fotografia vystihujúce náročnosť pedagogickej práce počas dištančnej výučby, papier alebo zošit, písacie potreby, tabuľa alebo flipchart, vytlačené podklady z prílohy (počet závisí od počtu skupín, ktoré vytvoríte), veľké papiere na tvorbu posterov (počet závisí od počtu skupín, ktoré vytvoríte), fixky

Celú metodiku vrátane príloh si môžete stiahnuť TU.