Iná hodina občianskej výchovy: MDŽ s antifašistickou čítankou

Čo má feminizmus spoločné s antifašizmom? Môže rod zožrať rodinu? Čo sa to vlastne v spoločnosti deje a prečo sú texty z medzivojnového obdobia také aktuálne? Pri príležitosti MDŽ pozývajú organizácie ASPEKT a Slovensko-český ženský fond na feministické antifašistické čítanie. Vo štvrtok 8. marca v A4 - priestore súčasnej kultúry v Bratislave.


Iná hodina náboženstva: O Istanbulskom dohovore zvnútra cirkví

Predstavitelia cirkví podpísali vyhlásenie, kde žiadajú, aby Slovensko stiahlo svoj podpis medzinárodného dohovoru, cieľom ktorého je zastaviť násilie na ženách. Dôležitá odpoveď prišla zvnútra cirkevného prostredia: „Ako členky a členovia cirkví vyjadrujeme nesúhlas s týmto vyhlásením našich predstaviteľov a obraciame sa na veriacich ľudí, ktorí cítia potrebu hľadať času primerané odpovede na otázky súčasnosti, aby sa pripojili k nášmu vyjadreniu. Odlíšenie rodu ako súboru spoločnosťou vytvorených a prisudzovaných rolí od pohlavia ako biologickej danosti neohrozuje manželstvo ani rodinu, ale pomáha pochopiť mechanizmy vzniku domáceho násilia.“ Prinášame materiály, o ktorých môžete so žiačkami a žiakmi hovoriť na inej hodine náboženskej výchovy.


Iná hodina literatúry: Zárodok netvora vo vlasti

„Ak si myslíte, že preháňam, pozrite sa ešte raz na vzorky atmosféry, ktorú obsahujú tri uvedené citáty. Nájdeme v nich nielen dôvod, prečo je plat ženy vo vysoko kvalifikovanej profesii taký nízky, ale ešte čosi oveľa nebezpečnejšie, čo by mohlo otráviť obe pohlavia, ak by sa to rozšírilo. Tu je to embryo netvora, ktorého nazývame diktátor, ak je to Talian alebo Nemec, netvora presvedčeného, že má právo či už od Boha, prírody, pohlavia, alebo rasy diktovať iným ľudským bytostiam, ako majú žiť a čo majú robiť." Čítajte úryvok z eseje známej anglickej spisovateľky, zakladateľky modernej prózy Virginie Woolf. Slúžiť môže ako podnet pre diskusiu o súvislostiach medzi tradičnými rodovými rolami a fašizmom.


Iná hodina literatúry a občianskej výchovy: Tri guiney Virginie Woolf

Ako píše Jana Juráňová, Virginia Woolf opisuje mechanizmy, ktoré fungovali v jej dobe a pôsobia aj dnes. Sú to mechanizmy finančných tokov, ale najmä mechanizmy, akými pôsobia rodové stereotypy. Podľa týchto stereotypov mužovi patrí verejná sféra, žene súkromie, žena je zodpovedná za výchovu nového pokolenia, takže vojna je vlastne zlyhaním ženy, žena má byť krásna, muž mocný a tak ďalej. Fascinujúcim rozlúštením tejto knihy je otrasné poznanie: Rigidné dodržiavanie rodových stereotypov vyúsťuje do fašizmu.


Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

Aj v ďalšom roku budeme pripravovať rodovo citlivé materiály pre pedagogičky a pedagógov, prinášať podnety pre „iné" vyučovacie hodiny, vydávať knihy, posielať informačné materiály a aktualizovať webovú stránku ruzovyamodrysvet.sk. To všetko a oveľa viac môžeme robiť aj vďaka Vašim 2 percentám z dane. Ďakujeme, že sa podieľate na rodovo spravodlivejšej spoločnosti.


Cudzie príbehy
Nová kniha Jany Juráňovej

Vo svojej novej knihe spojila známa prozaička a dramatička Jana Juráňová tri cudzie príbehy: sú civilné, uštipačné, ironické, melancholické, detailné, nahnevané, rezignované aj vyrovnané, no predovšetkým zrelé, plné rešpektu voči životnej sile svojich protagonistiek.


Moja vina a iné
Erdős Virág

Kniha s názvom Moja vina a iné je prvý výber z poézie a prózy známej maďarskej autorky Virág Erdős (1968) v slovenčine. V Maďarsku jej vyšlo viac ako desať kníh poézie a prózy. Autorka v nich reaguje na súčasné spoločenské problémy, o jednej z tých novších napokon sama povedala, že kniha „dopomohla kolektívnemu zahanbeniu". Virág Erdős je v Maďarsku veľmi populárna, viaceré jej básne priam zľudoveli, napĺňajú sály, zhudobnené vychádzajú na zvukových nosičoch. Jej texty sa vyznačujú hravosťou a grotesknou autorskou sebareflexiou.


Čítajte poéziu inak. Nazrite do knihy Potopené duše
Iná hodina literatúry

„Táto čítanka prináša básne, od ktorých vzniku uplynulo sedemdesiat až sto rokov. Mnohé ostali len v rukopisoch a sprístupňujú sa po prvý raz, mnohé boli roztratené v periodikách a vychádzajú po prvýkrát knižne, mnohé z nich upadli do zabudnutia rovnako ako ich autorky," píše o čítanke Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia zostavovateľka Andrea Bokníková. Vybrali sme pre vás vizuálne aj textové ukážky z knihy. Čítajte, pozerajte a na inej hodine literatúry môžete diskutovať aj tom, ako sa vytvára literárny kánon a ako z neho ženy vypadávajú.