Linky na výmenu

Zoznam spolupracujúcich webových stránok, na ktorých získate ďalšie zaujímavé informácie.

ASPEKT - mimovládna organizácia, už od roku 1993 sa venuje najmä publikačnej a vzdelávacej činnosti
Bábkové divadlo na Rázcestí
- divadlo, pripravuje rodovo citlivé predstavenia pre deti a dospelých
Centrum rodových štúdií - akademická inštitúcia, zameraná na vzdelávacie a výskumné aktivity v odbore rodové štúdiá
Diskriminacia.sk - internetový portál, obsahuje informácie o diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasového a etnického pôvodu, náboženstva a viery, veku, sexuálnej orientácie a zdravotného postihnutia
Informačné centrum mladých - združenie mladých ľudí, poskytuje infoservis a poradenstvo pre jednotlivkyne a jednotlivcov, ako aj pre detské a mládežnícke organizácie
Občan a demokracia - mimovládna organizácia, zameriava sa na šírenie právneho vedomia, na poskytovanie právnej pomoci a obhajovanie občianskych záujmov a práv
Materské centrá - podporné neziskové zariadenia pre rodiny s deťmi
Moderná škola - internetový portál ponúka informácie z oblasti výchovy a vzdelávania
Možnosť voľby - občianske združenie, zasadzuje sa za dodržiavanie ľudských práv, najmä ľudských práv žien a detí
Multikulti.sk - internetový portál venovaný fenoménu kultúrnej rozmanitosti - akým ju možno vnímať, ako jej možno porozumieť a ako (s) ňou možno žiť
Nesehnutí - nezávislé sociálno-ekologické hnutie
Rovné príležitosti v pedagogickej praxi - vzdelávací projekt občianskeho združenia Žába na prameni
Utopia - občianske združenie, venuje sa prehlbovaniu demokratických metód rozhodovania a rozširovaniu sociálnej inklúzie
ZŠ Gorkého 21, Trnava - základná škola, zúčastnila sa na pilotnom projekte zameranom na rodovo citlivú pedagogiku