Jana Bodnárová: Koža
Iná hodina literatúry

Najnovšia kniha Jany Bodnárovej prináša zasa čímsi iné, a predsa u tejto autorky dôverne známe prozaické gesto. Prostredníctvom svojskej umelkyne K. a jej fascinácie expresionistickou maliarkou Paulou Modersohn-Becker preniká hlboko pod kožu ženskej tvorivosti, ktorá v období po Veľkej vojne pri hľadaní nového umeleckého výrazu i ‚novej ženyʽ namáhavo balansovala medzi súkromnou a verejnou sférou. Vizuálna umelkyňa Pavlína Fichta Čierna prepája tento prienik so súčasnou perspektívou. Jej sprievodné fotografie nie sú ilustráciami textu v pravom zmysle slova, ale vlastným performatívnym čítaním v obrazoch, ku ktorému ju prozaička pozvala,“ napísala o knihe Koža literárna vedkyňa a vydavateľka Jana Cviková.

 

 


Ako sa robila nežná revolúcia?
Iná hodina dejepisu

O nežnej revolúcii sa hovorí ako o historickej udalosti, ktorú „robila“ hŕstka mužov v Prahe a Bratislave. Kde sa však stratili aktérky revolúcie? Kam sa podela verejnosť? Na inej hodine dejepisu sa môžete vrátiť k tridsiatemu výročiu nežnej revolúcie a inak diskutovať so žiačkami a žiakmi o individuálnom i kolektívnom spomínaní na November. Ako podnet pre diskusiu môže slúžiť kniha Zuzany Maďarovej Ako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti.

 


Spisovateľka Jana Juráňová o moci, solidarite, starnutí a
Iná hodina literatúry

Čo si spoluzakladateľka ASPEKTU, spisovateľka a prekladateľka Jana Juráňová myslí o mýte, že feministky sa snažia o emancipáciu spoločnosti, pretože sú frustrované a nahnevané? „Síce to tak nie je, ale aj keby to tak bolo, tak čo? Sú predsa skupiny obyvateľstva, ktoré majú dôvod byť frustrované, napríklad chudobní ľudia, a najmä chudobné ženy. Aj keď títo ľudia sú často bez hlasu. Čo je na tom, že niekto je nahnevaný na vlastnú situáciu a chce ju zmeniť?“ Vypočujte si na inej hodine literatúry podcast o solidarite, starnutí a literatúre.


16 dní aktivizmu za odstránenie násilia páchaného na ženách
Iná hodina občianskej výchovy

Práve sa koná medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu za odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách. Každá tretia žena na Slovensku zažila fyzické alebo sexuálne násilie. Každá desiata žena bola znásilnená alebo sexuálne napadnutá. Polovica žien na Slovensku zažila sexuálne obťažovanie. Právo na život bez násilia je pritom základným ľudským právom, ktoré by mali verejné predstaviteľky a predstavitelia, ale aj celá verejnosť chrániť a dodržiavať. Prečo sa tak nedeje? Využime tieto dni, aby sme na inej hodine občianskej výchovy otvorili tému násilia na ženách, jeho príčin a dôsledkov.


Judith Butler: Trampoty s rodom

Judith Butler je profesorkou na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Teoreticky sa venuje problematike moci, rodu, sexuality, jazyka a identity. Kniha Trampoty s rodom významným spôsobom ovplyvnila myslenie nielen v akademických kruhoch, ale aj v iných štruktúrach spoločnosti. V knižnej edícii ASPEKT vyšla v druhom, revidovanom vydaní v preklade Jany Juráňovej a s odbornou redakciou Ľubice Kobovej.


Iná hodina náboženstva: O Istanbulskom dohovore zvnútra cirkví

Predstavitelia cirkví podpísali vyhlásenie, kde žiadajú, aby Slovensko stiahlo svoj podpis medzinárodného dohovoru, cieľom ktorého je zastaviť násilie na ženách. Dôležitá odpoveď prišla zvnútra cirkevného prostredia: „Ako členky a členovia cirkví vyjadrujeme nesúhlas s týmto vyhlásením našich predstaviteľov a obraciame sa na veriacich ľudí, ktorí cítia potrebu hľadať času primerané odpovede na otázky súčasnosti, aby sa pripojili k nášmu vyjadreniu. Odlíšenie rodu ako súboru spoločnosťou vytvorených a prisudzovaných rolí od pohlavia ako biologickej danosti neohrozuje manželstvo ani rodinu, ale pomáha pochopiť mechanizmy vzniku domáceho násilia.“ Prinášame materiály, o ktorých môžete so žiačkami a žiakmi hovoriť na inej hodine náboženskej výchovy.