Ako pandémia ovplyvnila duševné zdravie učiteliek a učiteľov

Učiteľské povolanie je náročné a podľa výskumov môže negatívne ovplyvňovať duševné zdravie tých, čo ho vykonávajú. Pandémia COVID-19 a s ňou súvisiace zatvorenie škôl spôsobili ešte väčší nápor na psychiku učiteliek a učiteľov. Až 41 % z nich zaznamenalo zhoršenie psychického zdravia. Mnohé učiteľky a učitelia by preto uvítali aktivity na posilnenie pracovného kolektívu v škole, ale aj osobný mentoring, koučing alebo preplatenie individuálnej psychoterapie alebo poradenstva.


Ako pandémia ovplyvnila pracovnú pohodu učiteliek a učiteľov
Učiteľské povolanie počas pandémie COVID-19

Učiteľské povolanie je náročné aj z hľadiska pracovnej záťaže. Už pred pandémiou nenechávalo až polovici učiteliek a učiteľov na Slovensku dostatok priestoru pre osobný život. Vyučujúci zápasia s administratívnou záťažou, chýbajúcou motiváciou žiačok a žiakov či meniacimi sa požiadavkami zriaďovateľa alebo ministerstva. Počas pandémie zaznamenali mohé učiteľky a učitelia ďalšie zhoršenie pracovných podmienok, zvýšený stres aj vyššiu časovú záťaž.


Ako zvládate výučbu počas pandémie vy? Napíšte nám

Vstúpili sme do tretej vlny. Hoci školy zostávajú zatiaľ otvorené, vírus sa šíri a dochádza k zatváraniu tried. Opätovne sa v niektorých lokalitách spúšťa dištančné vyučovanie, prípadne sa pre deti bez internetového pripojenia organizuje prezenčná výučba. Školy neustále musia zabezpečovať dodržiavanie hygienických opatrení. Chceme ukázať, ako veľmi záleží na práci, ktorá súvisí so starostlivosťou - a teda aj práci učiteliek a učiteľov. Pošlite nám svoj príbeh, obrázok, fotku - čokoľvek, čím chcete zviditeľniť, čo vás zamestnáva počas pandémie a aký význam má vaša platená či neplatená práca.


Jana Bodnárová: Koža
Iná hodina literatúry

Najnovšia kniha Jany Bodnárovej prináša zasa čímsi iné, a predsa u tejto autorky dôverne známe prozaické gesto. Prostredníctvom svojskej umelkyne K. a jej fascinácie expresionistickou maliarkou Paulou Modersohn-Becker preniká hlboko pod kožu ženskej tvorivosti, ktorá v období po Veľkej vojne pri hľadaní nového umeleckého výrazu i ‚novej ženyʽ namáhavo balansovala medzi súkromnou a verejnou sférou. Vizuálna umelkyňa Pavlína Fichta Čierna prepája tento prienik so súčasnou perspektívou. Jej sprievodné fotografie nie sú ilustráciami textu v pravom zmysle slova, ale vlastným performatívnym čítaním v obrazoch, ku ktorému ju prozaička pozvala,“ napísala o knihe Koža literárna vedkyňa a vydavateľka Jana Cviková.