Čítajte poéziu inak. Nazrite do knihy Potopené duše
Iná hodina literatúry

„Táto čítanka prináša básne, od ktorých vzniku uplynulo sedemdesiat až sto rokov. Mnohé ostali len v rukopisoch a sprístupňujú sa po prvý raz, mnohé boli roztratené v periodikách a vychádzajú po prvýkrát knižne, mnohé z nich upadli do zabudnutia rovnako ako ich autorky," píše o čítanke Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia zostavovateľka Andrea Bokníková. Vybrali sme pre vás vizuálne aj textové ukážky z knihy. Čítajte, pozerajte a na inej hodine literatúry môžete diskutovať aj tom, ako sa vytvára literárny kánon a ako z neho ženy vypadávajú.


Ako predchádzať sexuálnemu obťažovaniu?
Iná hodina občianskej výchovy

V uplynulých týždňoch sa do mediálneho priestoru dostala téma sexuálneho násilia. Potvrdilo sa, že známi muži v Hollywoode mohli roky beztrestne obťažovať a zneužívať ženy, pretože všetci naokolo zatvárali oči. O prípadoch sexuálneho násilia sa začalo hovoriť naprieč krajinami, odhalili významných politikov, európskych úradníkov, umelecké ikony... Na sociálnych sieťach sa rozšírila kampaň #meetoo, ktorá jasne ukázala, že ženy čelia sexuálnemu obťažovaniu takmer na každom kroku bez ohľadu na to, kde žijú. Prečítajte si, čo môžeme s problémom sexuálneho obťažovania robiť v škole a ako mu predchádzať rodovo citlivou výchovou.


Objavujte revolucionárky
Iná hodina dejepisu

„V skutočnosti sa za príbehmi revolucionárov skrývajú aj príbehy revolucionárok a menej privilegovaných mužov, ktorí sa do historického kánonu takisto nedostali. Ako upozorňuje nielen feministická historiografia, aby hnutie vzniklo a pretrvalo, nestačí pár charizmatických lídrov. Rovnako ako všetky ´veľké´ dejinné udalosti aj sociálne hnutia tvoria v prvom rade ´malé´ dejiny každodennosti, ktorú majú v súvislosti s rodovou deľbou práce často na starosti práve ženy." Píše Alexandra Ostertágová a navrhuje, aby sme spolu s knihou Občianky a revolucionárky hľadali rôzne historické aktérky.


Moja vina a iné
Erdős Virág

Kniha s názvom Moja vina a iné je prvý výber z poézie a prózy známej maďarskej autorky Virág Erdős (1968) v slovenčine. V Maďarsku jej vyšlo viac ako desať kníh poézie a prózy. Autorka v nich reaguje na súčasné spoločenské problémy, o jednej z tých novších napokon sama povedala, že kniha „dopomohla kolektívnemu zahanbeniu". Virág Erdős je v Maďarsku veľmi populárna, viaceré jej básne priam zľudoveli, napĺňajú sály, zhudobnené vychádzajú na zvukových nosičoch. Jej texty sa vyznačujú hravosťou a grotesknou autorskou sebareflexiou.


Cudzie príbehy
Nová kniha Jany Juráňovej

Vo svojej novej knihe spojila známa prozaička a dramatička Jana Juráňová tri cudzie príbehy: sú civilné, uštipačné, ironické, melancholické, detailné, nahnevané, rezignované aj vyrovnané, no predovšetkým zrelé, plné rešpektu voči životnej sile svojich protagonistiek.


Ako vnímajú kultúrnu rozmanitosť na základných školách?

Publikácia Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku ponúka informácie o tom, ako kultúrna rozmanitosť ovplyvňuje školstvo na Slovensku, ako žiaci a žiačky vnímajú rôznorodosť kultúr, akými informáciami disponujú a čo všetko môže škola v otázkach kultúrnej rozmanitosti urobiť.