Podporujeme učiteľský štrajk

Podporujeme dobré vzdelanie, a preto podporujeme učiteľský štrajk. Zlepšenie postavenia učiteliek a učiteľov predstavuje základný predpoklad zlepšenia kvality nielen ich života, ale aj vzdelania a rodovej rovnosti v školstve i v celej spoločnosti. Čítajte viac v publikáciách Učiteľské povolanie a Rodový pohľad na školstvo.


Nevedela ustúpiť. O živote a práci Františky F. Plamínkovej
Eva Gatialová

Františka Plamínková sa už ako začínajúca učiteľka horlivo zasadzovala za ženské práva. Jej cieľom bolo dosiahnuť zrušenie vnúteného celibátu zárobkovo činných žien, predovšetkým učiteliek. V tomto období založila dve organizácie - v roku 1903 Ženský klub český, ktorého náplňou bola hlavne osvetová činnosť, a v roku 1905 Výbor pre volebné právo žien.


Judith Butler: Trampoty s rodom

Judith Butler je profesorkou na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Teoreticky sa venuje problematike moci, rodu, sexuality, jazyka a identity. Kniha Trampoty s rodom významným spôsobom ovplyvnila myslenie nielen v akademických kruhoch, ale aj v iných štruktúrach spoločnosti. V knižnej edícii ASPEKT vyšla v druhom, revidovanom vydaní v preklade Jany Juráňovej a s odbornou redakciou Ľubice Kobovej.


Ako urobiť zo školy bezpečné miesto?

Zo skvelej knižky Láska je láska sme vybrali kapitolu určenú pre učiteľky a učiteľov, vychovávateľky a vychovávateľov o tom, ako zo školy urobiť bezpečné miesto aj pre gejskú, lesbickú a bisexuálnu mládež.


Irena Brežná: Nevďačná cudzinka

„Život a písanie Ireny Brežnej poznačila skúsenosť emigrácie z Československa do Švajčiarska v roku 1968. Tento zlomový zážitok tvorí skryté aj očividné podložie jej reportáží, esejí a próz. Román s dvojznačným názvom Nevďačná cudzinka predstavuje vyvrcholenie literárne originálnej, humornej a zároveň premýšľavej práce s osobným a kolektívnym smútkom." Píše prekladateľka knihy Jana Cviková.


Ako hovoriť o migrácii?
Iná hodina občianskej výchovy

Migrácia je aktuálna téma, o ktorej sa v súčasnosti veľa diskutuje. Zároveň sa v médiách, politických diskusiách či na sociálnych sieťach objavuje o migrantkách a migrantoch veľa mýtov a predsudkov voči nim. K otvorenej a tolerantnej demokratickej spoločnosti môžeme prispieť aj tak, že budeme o týchto mýtoch a predsudkoch hovoriť na vyučovacích hodinách. Pripravili sme výber kníh o migrácii, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre diskusie so študujúcimi a ktoré nájdete v knižnici ASPEKTU alebo online.


Ako vnímajú kultúrnu rozmanitosť na základných školách?

Publikácia Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku ponúka informácie o tom, ako kultúrna rozmanitosť ovplyvňuje školstvo na Slovensku, ako žiaci a žiačky vnímajú rôznorodosť kultúr, akými informáciami disponujú a čo všetko môže škola v otázkach kultúrnej rozmanitosti urobiť.


Jana Juráňová na knižnom veľtrhu v Budapešti

Jana Juráňová predstaví preklady svojich kníh do maďarčiny na knižnom veľtrhu v Budapešti: v piatok 22. apríla knižku pre deti Ježibaby z Novej baby (Bozsimesék Újbanyavárról) v preklade Lilly Bolemant a v sobotu 23. apríla prózu Nevybavená záležitosť (Rendezetlen ügy), ktorú preložila Erika Váliy Horváth


Anasoft litera fest s Irenou Brežnou

Pozývame na diskusiu so spisovateľkou Irenou Brežnou o románe Nevďačná cudzin(k)a, ktorý bol nominovaný do finálovej desiatky literárnej ceny Anasoft litera a autorka zaň dostala Cenu Dominika Tatarku. O knihe bude hovoriť aj Jana Cviková, ktorá preložila do slovenčiny väčšinu textov Ireny Brežnej. Podujatie moderuje Michal Havran, hudobnou hostkou večera je kapela Sitra Archa.