Portál o (anti)diskriminácii
Diskriminacia.sk ponúka aktuálne informácie i právne rady (red.)

Portál o (anti)diskriminácii

Hľadáte viac informácií o diskriminácii a o tom, ako sa proti nej brániť? Portál Diskriminacia.sk je otvorený priestor pre šírenie informácií o zásadách rovnakého zaobchádzania, rovnosti, diskriminácii, jej prejavoch a príčinách, o možných prístupoch k jej eliminácii aj o kľúčových aktéroch, ktorí môžu k jej odstraňovaniu prispieť. V jednotlivých rubrikách nájdete užitočné informácie, ktoré sa dajú využiť napríklad na hodinách občianskej výchovy, náuky o spoločnosti alebo dejepisu.

Tento portál sa zameriava na medzinárodné, európske i slovenské právne predpisy a ich dôsledky na každodenný život. Okrem teoretických východísk ponúka aj praktické informácie o právnych i mimoprávnych prostriedkoch ochrany v prípadoch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Portál Diskriminacia.sk, ktorý je dlhodobým projektom združenia Občan a demokracia, informuje o aktuálnych udalostiach i o plánovaných podujatiach, a to vždy v súvislosti s témou diskriminácie a princípmi, ktoré sú súčasťou konceptu rovnosti.

Portál obsahuje informácie o diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasového a etnického pôvodu, náboženstva a viery, veku, sexuálnej orientácie a zdravotného postihnutia. Obsah webovej stránky vytvárajú odborníčky a odborníci z oblasti psychológie, práva, sociológie, ale aj ľudia pracujúci s tými, čo zažili diskrimináciu na vlastnej koži.

V časti Diskriškripot nájdete minipríbehy Jany Juráňovej, napríklad o tehotnej triednej, o miss v škole aj v prírode, o tom, kto sa má polepšiť, o diktáte, o tom, čo sú čierne percentá, alebo ako sa začal školský rok. Z rozhovoru s Romanou Schlesinger sa dozviete napríklad o tom, ako reaguje aktívna študentka žurnalistiky na prejavy diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie a o tom, čo sa deje v LGBT komunite.

Spracované podľa: www.diskriminacia.sk