Kampaň: Je len práca, ktorú treba urobiť
Tlačová správa (red.)

BRATISLAVA 9. apríla 2008 – Práve sa začína sociálna kampaň Je len práca, ktorú treba urobiť, ktorá je realizovaná v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk, zameraného na rodovo citlivú pedagogiku. Cieľom kampane je upriamiť najmä pozornosť mladých ľudí na stereotypnú deľbu práce medzi ženami a mužmi, a zviditeľniť tak jej dôsledky v každodennom súkromnom i profesijnom živote. „Uletené? Alebo normálne?“ pýtajú sa plagáty spochybňujúce delenie na ženskú a mužskú prácu. „Beriete si ich za príklad?“ pýta sa poslucháčok a poslucháčov oddávajúca, pred ktorou stoja snúbenci Jana a Vladimír, v rozhlasovom spote. (Nosičmi kampane sú bannery na sympatizujúcich webových stránkach a na stránke Pokec azet.sk, rozhlasový spot, ktorý si môžete vypočuť v rádiách Fun a Kiss, a plagáty umiestnené na stredných školách i vysokoškolských internátoch.)

Kampaň Je len práca, ktorú treba urobiť je zavŕšením trojročného projektu ruzovyamodrysvet.sk, ktorý v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL realizovala feministická organizácia ASPEKT v spolupráci s ľudskoprávnou organizáciou Občan a demokracia, s Bábkovým divadlom na Rázcestí z Banskej Bystrice a so Základnou školou na Gorkého 21 v Trnave. Projekt sa zaoberá najmä hľadaním možností, ako prekonávať rodové stereotypy vo výchove a vzdelávaní, ktoré sa o. i. prejavujú v stereotypnej deľbe práce medzi ženami a mužmi a jej dôsledkoch, akými sú: podiel platenej a neplatenej práce, výber povolania, kariérny postup, rodový rozdiel v odmeňovaní, nízky status feminizovaných povolaní a pod.

V projekte sme pracovali s rôznymi cieľovými skupinami, v závere sme sa rozhodli osloviť najmä mladých ľudí, ktorí budú svojimi otázkami zasa oslovovať i širšie cieľové skupiny, predovšetkým pedagogické pracovníčky a pracovníkov, ale i rodičov, starých rodičov, rovesníčky a rovesníkov. Veríme, že sa tieto otázky stanú podnetom na premýšľanie o usporiadaní rodových vzťahov v našej spoločnosti.
Počas kampane budú na webovej stránke ruzovyamodrysvet.sk pribúdať rozmanité materiály o rodovej (ne)rovnosti s odkazmi na množstvo ďalších študijných zdrojov. Ponúkame aj meranie rodovej (ne)citlivosti a možnosť zistiť, čo to vlastne tá rodová citlivosť je.

Všetky materiály ku kampani (banner, spot, plagáty) si môžete stiahnuť z webovej stránky www.ruzovyamodrysvet.sk.

Kontakt:
ASPEKT
Tel.: +421 2 52 62 46 21
ram@aspekt.sk
www.aspekt.sk