Žila som s Hviezdoslavom
Iná hodina literatúry s románom Jany Juráňovej

Žila som s Hviezdoslavom

Pavol Országh Hviezdoslav zapĺňa nejednu vyučovaciu hodinu literatúry, čo však vieme o žene, ktorá s ním žila? Jana Juráňová vo svojom novom románe dotvorila a prerozprávala život Ilony Országhovej, rodenej Novákovej. Ako v recenzii uviedol Ján Štrasser, "prostredníctvom jeho ženy mu stavia pomník a zároveň ho rúca... nie, nerúca, trúsi na bronz holubí trus, čo je silnejšie a viac to bolí". Náplňou života pani Hviezdoslavovej nebol nikto iný ako On, veľký básnik: "A hoci Ilonin život po smrti muža stratil svoju náplň, nestratil význam. Odkedy sa on pominul telesne, starala sa o jeho dielo, o to, čo po ňom zostalo."

Prečítajte si úryvok z knihy Žila som s Hviezdoslavom a recenzie Jána Štrassera a Ivice Ruttkayovej. O tom, že Hviezdoslav bol geniálny imidžológ a čo majú bodky s touto knižkou, píše knižný grafik Fero Jablonovský. Pozrite si, čo o svojom románe hovorí autorka v relácii Umenie 2009.