Ženy v Bibli, ženy dnes

Ženy v Bibli, ženy dnes

Zborník "Ženy v Bibli, ženy dnes" vychádza ako súhrn prednáškového cyklu hebraistky Terezie Dubinovej. Zborník si dáva za cieľ informovať o dosiaľ menej známom prúde židovských biblických štúdií, a to o židovskej feministickej interpretácii Biblie. Autorka sa snaží interpretovať prístupy a pohľady na ženy v judaizme predovšetkým prostredníctvom tradičných rabínských komentárov biblických textov. Tradičný pohľad je porovnávaný s dnešným postojom žien, ktoré vďaka zrovnoprávneniu vstúpili do procesu interpretácie Biblii a prinášajú tak nový pohľad na tieto texty. Terezie Dubinová predkladá čitateľkám a čitateľom možnosť porovnania tradičných rabínskych komentárov s dnešnými feministickými interpretáciami a vytvoriť si tak vlastný postoj k obom pohľadom. Vzhľadom k tomu, že vedecká diskusia a odborná literatúra k tejto téme sú v českej, ale i slovenskej hebraistike neznáme a nepublikované, je tento zborník svojím spôsobom unikátny.

Dubinová, Terezie. 2008. Ženy v Bibli, ženy dnes. Praha : Židovské muzeum. 244 strán. ISBN 978-80-86889-69-6