Terézia Vansová - Slovenka doma i na cestách
Čítanka

Terézia Vansová - Slovenka doma i na cestách

Meno Terézie Vansovej je dôverne známe zo školských čítaniek či dievčenských románov, široko známa je najkonvenčnejšia časť jej tvorby. Preto sme sa začítali do ďalších diel a pripravili sme výber z textov, ktoré nás najväčšmi zaujali, prekvapili, podnietili (neraz aj popudili) ako dobové svedectvo sociokultúrnej situácie žien i životnej a autorskej situácie tejto konkrétnej ženy a autorky v „lone" konštituujúceho sa národa. Veríme, že budú dobrým čítaním a námetom na uvažovanie aj pre ďalších, ako by napísala Vansová, „ctených čitateľov, ale ešte viac milé čitateľky".

Tento čítankový výber predstavuje Vansovú predovšetkým ako spisovateľku, ktorá sa najosobitejšie prejavovala vtedy, keď svoje písanie opierala o dokumentárne podložie, a to nielen v cestopise Pani Georgiadesová na cestách či v biografii Ján Vansa, ale aj v historickom románe - „horore" Kliatba, ktorého „realita" zachytená v súdnych spisoch je taká príšerná, že sa pod jej rukami mení na „romantický obraz". Poznávanie Vansovej diela podnetne rozvíjajú štúdie literárnej historičky Marcely Mikulovej. Jej osobnosť a spôsob práce zasa približujú ukážky z korešpondencie.

V Čítankách Knižnej edície ASPEKT chceme oživovať to, čo ženy napísali. Aby sme mohli čítať, poznávať, kritizovať, obdivovať, polemizovať... skrátka pokračovať a nezačínať stále odznova. Prvú Čítanku pod názvom Slovenka pri knihe sme venovali Hane Gregorovej. Druhá Čítanka prináša výber z diela Terézie Vansovej.

OBSAH Terézia Vansová - Slovenka pri knihe (Jana Cviková - Jana Juráňová, ed.)

Editoriál (Jana Cviková)

Životopis Terézie Vansovej

Viac o knihe Terézia Vansová - Slovenka doma i na cestách

Hana Gregorová - Slovenka pri knihe (Jana Cviková - Jana Juráňová, ed.)