Román Na slepačích krídlach v elektronickej podobe
Prázdninové čítanie

Román Na slepačích krídlach v elektronickej podobe

Prečítajte si cez prázdniny príbeh detskej hrdinky Jany, ktorá sprostredkúva spoločenskú atmosféru slovenského mesta 50. a 60. rokov. Autobiografický román Ireny Brežnej Na slepačích krídlach si na Slovensku i v zahraničí vyslúžil vynikajúcu kritiku a veľký čitateľský ohlas. Aj preto sa už čoskoro stane prvou elektronickou knihou ASPEKTU. Zatiaľ si môžete prečítať úryvok z knihy.
Román po nemecky píšucej autorky slovenského pôvodu Ireny Brežnej vyšiel v ASPEKTE pod názvom Na slepačích krídlach v dvoch vydaniach (2008, 2010). V nemeckom origináli vyšla táto próza až po slovenskom vydaní a získala veľký ohlas v priestore nemeckého jazyka, ktorý sprevádzal aj záujem o jej preklad do viacerých jazykov. V máji 2010 vyšla v češtine pod názvom Nejlepší ze všech světu v preklade Jany Zoubkovej (Paseka).

Irena Brežná, známa aj ako publicistka, sa narodila v roku 1950 v Bratislave a detstvo prežila v Trenčíne. Príchod dospelosti pre ňu znamenal vytrhnutie z materinskej reči v dôsledku emigrácie. Učila sa poznávať svet novým jazykom a práve tento údiv z novoty, ktorá vzniká vďaka jazykovému stvárneniu skúsenosti, je jednou z najvýraznejších čŕt jej písania. V knihe Na slepačích krídlach filtruje svoje spomienky na detstvo cez poučene naivistický pohľad, rafinovane zarámovaný kontextom životnej skúsenosti zrelej ženy, ktorej nechýba zmysel pre humor, ba až satiru.

Mozaikový román Na slepačích krídlach je treťou knihou, ktorá Irene Brežnej vyšla v slovenčine (Psoriáza moja láska, 1992; Tekutý fetiš, 2005). V súčasnosti vyšlo už druhé vydanie úspešného románu Ireny Brežnej Die undankbare Fremde (Nevďačná cudzin/k/a), ktorý hovorí o skúsenostiach s emigráciou, o približovaní sa novej krajine a o približovaní sa novej krajiny rozprávačke. Kým román Na slepačích krídlach sprostredkuje skúsenosti z Československa pred emigráciou, Die undankbare Fremde sa zameriava na život v emigrácii.