Protest proti globalizaci: Gender a feministická kritika

Protest proti globalizaci: Gender a feministická kritika

Sú muži globálni a ženy lokálne? Je možné bojovať prachovkou proti Medzinárodnému menovému fondu? Môžu antiglobalizačné hnutie a feminizmus nájsť spoločnú reč? Na tieto a mnohé ďalšie otázky hľadá odpovede autorka Marta Kolářová, ktorá nazerá na globalizáciu a antiglobalizačné hnutie v Českej republike a vo svete rodovou optikou.

KOLÁŘOVÁ Marta: Protest proti globalizaci: Gender a feministická kritika. SLON, Praha 2009, 254 strán. ISBN 978-80-86429-96-0 (dar vydavateľstva SLON)

Publikácia sa zaoberá rodovými aspektmi globalizácie a antiglobalizačného hnutia vo svete a v Českej republike. Autorka v nej hľadá odpovede na otázku: Kde sa stretáva a míňa antiglobalizačná kritika s feministickým poňatím globalizácie? Kniha je feministickou kritikou globalizácie. Venuje sa rôznym aspektom súčasného antiglobalizačného hnutia, jeho ideologickým rámcom a taktikám. Skúma český antiglobalizačný aktivizmus všeobecne, no i konkrétne významné protesty. Kladie si otázku, ako české antiglobalizačné hnutie tematizuje rodové problémy. Sú muži globálni a ženy lokálne? Čo je to sweatshop a ako sa dá brániť otrockej práci? Je možné bojovať prachovkou proti Medzinárodnému menovému fondu? Môže antiglobalizačné hnutie a feminizmus nájsť spoločnú reč?

Súvisiace články:

Informácia o knihe - rozhovor s autorkou: Tereza Hendlová : "Feminismus bez přívlastků je málo"