Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek

Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek

Publikácia vychádza z empirického materiálu zhromažďovaného a analyzovaného v rokoch 2005 až 2008. Ponúka aj sekundárnu analýzu dát z viacerých ďalších výskumov realizovaných na Slovensku od začiatku 90. rokov minulého storočia. Vo viacerých ohľadoch nadväzuje na publikáciu Zory Bútorovej a kolektívu „Ona a on na Slovensku. Ženský údel vo svetle verejnej mienky" (1996).

Publikácia „Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek" sa venuje širokému spektru tém a problémov súvisiacich s postavením žien a mužov v spoločnosti a kladie si za cieľ charakterizovať nielen aktuálnu situáciu, ale aj dlhodobejšie trendy.


OBSAH

1. Ženy a muži v priesečníku spoločenských očakávaní
2. Ženy a muži zoči-voči narastajúcej pestrosti života
3. Aktívne starnutie ako výzva
4. Práca v živote žien a mužov
5. Vnímanie rodovej rovnosti
6. Ženy, muži a súkromná sféra
7. Ženy a muži vo verejnom a politickom živote
8. Obrazy žien v slovenských médiách

Stiahnite si celú publikáciu v slovenčine i v angličtine.

Olympe de Gouges - Deklarácia práv ženy a občianky