Novinky v knižnici - december 2009

Novinky v knižnici - december 2009

Do knižnice ASPEKTU pribudli aj knihy: "Fragmenty (s občasnou túžbou po celostnosti)"; "Sarkofágy a bankomaty: kľúčová slovenská dráma slovenskej generácie"; "Ako na cudzej svadbe"; "Prvá smrť v rodine"; "Hruškadóttir" a iné. 

 

 

FARKAŠOVÁ, Etela: Fragmenty (s občasnou túžbou po celostnosti). Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2008, 144 strán. ISBN 80-8061-319-8 (dar autorky)

Literárne a vedecké dielo filozofky, esejistky, spisovateľky a napokon i poetky Etely Farkašovej už dostatočne presvedčilo o svojich kvalitách, čo okrem iného dokazuje aj množstvom literárnych ocenení (naposledy, ako finalistka súťaže Anasoft Litera).
Táto autorka z neuveriteľnou ľahkosťou, zvláda úskalia viacerých literárnych žánrov i textov na ich pomedzí. I v najnovšom diele Fragmenty/s občasnou túžbou po celistvosti, prináša čitateľom jemné, ale hlboké reflexie, zamyslenia, momentky zvládnuté s obrovskou literárnou akríbiou, ktoré iste potešia nielen náročnú čitateľskú verejnosť, ale aj literárnu vedu a kritiku. Žánrová pestrosť jej tvorby svedčí o skutočnosti, že sa jedná o nesmierne talentovanú autorku, ktorá bez pochýb patrí do prvej literárnej ligy na Slovensku. S ohľadom na uvedené, je vysoký predpoklad, že vydanie jej knihy bude znamenať významný edičný počin a slovenská literatúra sa rozšíri o dielo najvyššej literárnej hodnoty.

GRUSKOVÁ, Anna, HORVÁTH, Karol D., KERATA, Laco, LAVRÍK, Silvester, HORVÁTHOVÁ, Iveta, BURGR, Ľubo, CIEL, Martin, KOVALYK, Uršula, LESNÁ, Ľuba, WEISS, Pavol, JANOUŠKOVÁ, Viki, JURÁŇOVÁ, Jana, POLÁK, Roman, FERIANCOVÁ, Vanda, KOPCSAY, Marius, KLIMÁČEK, Viliam, ULIČIANSKA, Zuzana, VICEN, Dušan:
Sarkofágy a bankomaty: kľúčová slovenská dráma slovenskej generácie. Divadelný ústav, Bratislava 2009, 93 strán. (nepredajná príloha časopisu Kód)

Súčasné krátke drámy slovenských autorov a autoriek vznikli v rámci projektu Kľúčová slovenská dráma ako kolektívne otváranie šuflíkov.

Vnútorní emigranti/emigrantky aj bývalí zväzáci/zväzáčky generácie, ktorá vyrastala v čase tzv. normalizácie (1969 - 1968) medzi generáciami tzv. šesťdesiatosmičkárov a Husákových detí (Šesťdesiatosmičkári sú bývalí komunisti, sklamaní vývojom po roku 1968, Husákové deti sú generácie narodené počas populačnej explózie na začiatku 70. rokov) v týchto drámach reflektujú súčasný život na Slovensku s ohľadom na vývoj spoločnosti po roku 1989.

Viac o projekte Sarkofágy a bankomaty alebo Kľúčová slovenská dráma slovenskej generácie sa dočítate tu.

VOLANSKÁ, Hela: Ako na cudzej svadbe. Vydavateľstvo PT, Bratislava 2009,  248 strán. ISBN 978-80-89218-93-6 (dar vydavateľstva)

Sugestívne napísaný autobiografický príbeh nesie v sebe vieru v lepší život bez antisemitizmu, sociálnej nerovnosti a neznášanlivosti. Autorka sa narodila v Lodži, ale stala sa Slovenkou voľbou. V Bratislave vyštudovala medicínu. Tu sa zapojila do ľavicového hnutia. Bola väznená v Ilave a neskôr v Novákoch, odkiaľ ušla do povstania. V knihe vystupujú známe osobnosti povojnového politického života: Rudolf Slánsky, Viliam Široký, Július Ďuriš, František Zupka, Pavel Raiman, Sofia Šmeralová, Mjr. Augustín Schram. Do okruhu jej priateľov a známych patrili maliar Imro Weiner-Kráľ, fotografka Irena Blühová, Juraj Špitzer a ďalší. Za svoje politické postoje bola v 70. rokoch vylúčená z KS a perzekvovaná. Kniha vyšla v roku 1987 ako jeden z mála slovenských samizdatov.

DOBRAKOVOVÁ, Ivana:
Prvá smrť v rodine. Vydavateľstvo PT, Bratislava 2009, 192 strán. ISBN 978-80-8114-007-5 (dar vydavateľstva)

Debutová zbierka príbehov, v ktorých dominujú medziľudské vzťahy, predovšetkým intímne vzťahy milenecké a rodinné, najmä komplikovaný vzťah dcéry s otcom. Hrdinkou príbehov je mladé dievča, ktoré musí čeliť komplikovaným životným situáciám. Dôležitými a často sa opakujúcimi motívmi sú telo, jeho premeny, ba až popieranie vlastného tela, duševné poruchy, smrť či sexuálna a sociálna fóbia. Poviedky plné napätia a tajomna sa často končia prekvapivou pointou.

ŠRÁMKOVÁ, Jana: Hruškadóttir. Labyrint (edícia Fresh), Praha 2008, 112 strán. ISBN 978-80-85935-98-1

Nájsť priateľstvo, prostredie k životu, zbaviť sa strachu a na prahu dospelosti sa „adaptovať" do fungujúcej rodiny. Dá sa v oceáne smútku šliapať voda? Existuje dno a stojí za to sa od neho odraziť? Debut Jany Šrámkovej rozpráva príbeh osudovej lásky zahrňujúci viac než iba vzťah muža a ženy. Slová ako milovať alebo láska, ale k tomu nepotrebuje. Zvláštna autorská cudnosť, majstrovská technika náznakov a presných detailov robia z tejto „islandskej" novely pozoruhodné čítanie. Kniha získala Cenu Jiřího Ortena 2009.