Identity
Marcela Veselková

Identity

Marcela Veselková si získala čitateľskú i literárnokritickú verejnosť už svojím debutom, ktorý pod láskyplne konvenčným názvom Najzvláštnejšie je neľúbiť ťa (2005) ukryl svojský rukopis: „... táto prvotina sa vydarila nad očakávanie. Myslím, že ju autorka písala z nevyhnutnosti, že zrejme nemohla inak. A trúfam, si tvrdiť, že to je dobrý základ pre poéziu. Aj pre tú slovenskú" - napísal vtedy kritik Jaroslav Šrank. Aj texty v novej zbierke Identity vznikali z nevyhnutnosti: dozrel čas, skúsenosť, názor a v neposlednom rade autorské gesto. Veselková vkladá výrazovo i obsahovo hutné kamienky do mozaiky individuálnych a kolektívnych identít. V každom z nich poeticky úsporne poukazuje na to, na čo spoločenské vedy potrebujú nepomerne viac slov: na rozmanitosť a protirečivosť identity ako jednej z kľúčových otázok doby.

Jana Cviková