ASPEKTin
natlačený výber z textov www.aspekt.sk

ASPEKTin

ASPEKTin prináša výber textov z rovnomenného webzinu, ktorý na webovej stránke www.aspekt.sk pokračuje v tradícii papierového feministického kultúrneho časopisu Aspekt (1993 - 2004). Texty uverejnené v natlačenom výbere pochádzajú z rokov 2005 až 2012 a prepájajú ich odkazy na výstavu Holé baby. Necenzurované akty moderných majstrov (Slovenská národná galéria 2010) a jej sprievodné podujatia.

Rôznorodým obsahom sprevádza čitateľky a čitateľov imaginárna postava Baba Holá, ktorá texty vyberá, komentuje, uvádza do kontextu a vzájomných súvislostí. Viac ako sto strán publikácie prináša recenzie, krátke poznámky a glosy, rozhovor, dlhšie esejistické články, ako aj beletristické materiály. Do výberu textov, ktorého obsah je stvárnený na obálke, sa dostali autorky a autori ako Jozef Bžoch, Jana Cviková, Etela Farkašová, Inge Hrubaničová, Jana Juráňová, Ľubica Kobová, Monika Mitášová, Ivica Ruttkayová a ď. Publikácia zverejňuje aj doteraz nepublikované zábery z výstavy Holé baby, ale čitateľky a čitateľov by určite nemal prekvapiť ani holý chlap.

Kniha vyšla s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu zodpovedá výlučne Záujmové združenie žien ASPEKT.