Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk 1/2011 – ŠPECIÁL MDŽ

Tento bulletin prináša informácie o novinkách na webovej stránke ruzovyamodrysvet.sk,  ktorá je zameraná na rodovo citlivú pedagogiku a na rodovú rovnosť vo výchove a vzdelávaní. Rodovo citlivá pedagogika sa snaží predchádzať diskriminácii z dôvodu pohlavia, ako aj iným formám diskriminácie. Cieľom tohto webového portálu je prispievať k atmosfére spolupráce v škole a k uplatňovaniu rovnosti príležitostí. Pomáha prekonávať nerovnosť žien a mužov, dievčat a chlapcov (nielen) vo výchove a vzdelávaní.

*
Iná hodina sexuálnej výchovy: Predĺžte si oslavy Medzinárodného dňa žien a príďte sa pozrieť na predstavenie Bábkového divadla na Rázcestí. Hra Šmíračky sa uskutoční v piatok 11. marca o 19:00 hod. v bratislavskom A4 - nultom priestore. Predstavenie ponúka pohľad do zákulisia dievčenských emócií: (Ne)Mať bábo. S čím všetkým súvisí toto rozhodnutie? Čo prežíva dievča, keď sa zamiluje? Keď zistí, že čaká bábo? Zaujíma niekoho, ako to prežíva? Téma predstavenia ponúka priestor na diskusiu o emóciách, o sexualite mladých ľudí, o reprodukčných právach a mnohých ďalších otázkach.

 

*
Iná hodina výtvarnej výchovy a nemeckého jazyka: V utorok 8. marca sa uskutoční vernisáž výstavy Viedeň patrí ženám alebo Páni, sme v obraze. Medzinárodné združenie nadnárodných umelkýň INTAKT sa inšpirovalo 100. výročím Medzinárodného dňa žien a pripravilo výstavu, ktorej základ tvorí výber zo životopisov známych žien z verejného a politického života. Výstava v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave potrvá do 1. apríla 2011. Spestrite si hodinu výtvarnej výchovy alebo nemeckého jazyka návštevou medzinárodnej výstavy.

 

*
Iná hodina ekonómie: Medzinárodný deň žien je príležitosť upozorniť na aktuálne, ako aj dlhodobé problémy žien v spoločnosti. Jednou z najdiskutovanejších spoločenských tém v uplynulom období bola hospodárska kríza. Nová publikácia ASPEKTU Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov ponúka vybrané aspekty tejto rozsiahlej problematiky a kladie si množstvo otázok: Akým spôsobom sa hospodárska kríza dotkla žien na Slovensku? Ako ich ovplyvnili zákony, ktoré vláda prijala na podporu rodiny? Čo kríza znamenala pre tie hospodárske odvetvia, v ktorých pracuje prevaha žien? Aj táto publikácia môže slúžiť ako inšpirácia pre diskusiu o rodovom hľadisku v ekonomickom myslení.

 

***

Budeme rady, ak pre vás budú ňjúvinky z webovej stránky ruzovyamodrysvet.sk zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalších ľudí, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Záujemkyne a záujemcovia o ňjúvinky môžu požiadať o ich zasielanie na adrese ram@aspekt.sk, v predmete správy uveďte SUBSCRIBE. Ak chcete, aby sme vás vyradili z adresára ňjúviniek, pošlite mail s predmetom správy UNSUBSCRIBE.

****
Webový portál ruzovyamodrysvet.sk spravuje ASPEKT www.aspekt.sk.

Kontakt: ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava, 02 /52 49 16 39, ram@aspekt.sk.