Ako súvisí rozdiel v hodnotení „ženskej“ a „mužskej“ práce so spoločenským statusom žien a mužov?

Poznáte ten pocit, keď robíte neviditeľnú prácu doma alebo v zamestnaní? Ťažko sa za ňu získava uznanie, nejaké ohodnotenie, často nie je platená. A ťažko sa o nej hovorí, lebo je neviditeľná a môžu vás obviniť z toho, že sa len sťažujete. Veľká časť takejto neviditeľnej práce sa chápe a označuje ako „ženská" práca a nie je to náhoda. Kampaň Keď vyrastiem sa pýta, ako hodnotenie „ženskej" a „mužskej" práce súvisí so spoločenským statusom žien a mužov.

Túto i ďalšie otázky nájdete na: kedvyrastiem.sk

Viac o rodovej deľbe práce sa dozviete v publikácii Aká práca, taká pláca?