Slovenčino náš každodenný
Článok Martiny Krížikovej z webzinu ASPEKTin

Svet sa veľmi rýchlo mení a jazyk s istým časovým posunom tieto zmeny nejako eviduje. Áno, slovenčina nie je perfektná. Má svoje chyby. Niektoré sú úsmevné a niektoré zase nevhodné. Tak napríklad za Uhorska žili Uhorky, lyžiarky sú aj niečo iné ako topánky, vodička sa nielen pije a ľudové pomenovanie hysterka si v slovenčine ešte nenašlo mužskú podobu. To nič, ani iné jazyky nie sú dokonalé.

Vezmime si na porovnanie takú angličtinu. Slová ako policeman (doslovne „policajný muž“), spokesman (hovorca - muž), či chairman (stolička - muž = predseda) sa postupným spoločenským vývojom začali v anglicky hovoriacich krajinách pociťovať ako neadekvátne, smiešne, ba až trápne. Nahradili ich rodovo neutrálnymi slovami police officer, spokesperson, chair alebo chairperson. Ale to je iba jeden príklad z mnohých iných jazykových absurdít. Vráťme sa však k slovenčine.

Čítajte ďalej vo webzine ASPEKT in.