Začiatok
Úryvok z knihy Elfriede Jelinek Milenky

jedného dňa sa brigitta rozhodla, že chce byť už len ženou, celkom ženou pre jedného chlapíka, ktorý sa volá heinz.
verí, že odteraz budú všetky jej slabosti príjemné a jej silné stránky ostanú veľmi skryté.
heinz však na brigitte nevidí nič príjemné, aj jej slabosti sú mu len odporné.
brigitta sa teraz o seba stará aj kvôli heinzovi, lebo keď je človek ženou, tak už nemôže z tejto cesty cúvnuť, musí sa o seba aj starať. brigitta by chcela, aby sa jej budúcnosť za to raz poďakovala tým, že bude vyzerať mladšie. ale brigitta možno nemá nijakú budúcnosť. budúcnosť úplne závisí od heinza.
keď je človek mladý, tak vždy vyzerá mlado, keď je starší, potom je už aj tak neskoro. keď potom človek nevyzerá mladšie, tak nemilosrdný súd okolia znie: v mladosti zanedbaná kozmetická prevencia!
a tak brigitta urobila niečo, čo bude dôležité v budúcnosti.
keď človek nemá prítomnosť, musí sa zaopatriť pre budúcnosť.
brigitta šije podprsenky. keď robí krátky steh, musí ich urobiť veľa, štyridsať je v každom prípade absolútne minimum v predpísaných normách. keď sa robí komplikovanejší dlhší steh, treba ich urobiť o to menej. to je veľmi humánne a spravodlivé.
brigitta by mohla dostať mnohých robotníkov, ale ona chce dostať jedine heinza, ktorý sa stane podnikateľom.
materiál je nylonová čipka podložená tenkou vrstvou penovej gumy. fabrika má veľa podielov na trhu v zahraničí a veľa šičiek, ktoré prichádzajú zo zahraničia. mnohé šičky vypadávajú z pracovného procesu tým, že sa vydajú, porodia deti alebo zomrú.
brigitta dúfa, že aj ona raz vypadne tým, že sa vydá a porodí deti. brigitta dúfa, že heinz ju odtiaľto dostane.
všetko ostatné by pre ňu bola smrť, aj keby ostala nažive.
zatiaľ b. nemá nič okrem svojho mena, v priebehu deja potom dostane meno od heinza, to je dôležitejšie než peniaze a majetok, to môže peniaze a majetok priniesť.
skutočný život, ktorý sa môže prejaviť, keď je po ňom dopyt, skutočný život je život po práci. pre brigittu je život a práca ako deň a noc. tu teda bude väčšmi reč o voľnom čase.
heinz v tomto špeciálnom prípade znamená život. skutočný život sa nielen volá heinz, ale ním aj je.
okrem heinza neexistuje nič. niečo, čo by bolo lepšie ako heinz, je pre brigittu absolútne nedosiahnuteľné, niečo, čo je horšie ako heinz, brigitta nechce. brigitta sa rukami nohami zúfalo bráni zostupu, zostup, to je strata heinza.
brigitta však vie aj to, že vzostup pre ňu nijaký neexistuje, je len heinz alebo niečo horšie ako heinz alebo šiť podprsenky až do konca života. šiť podprsenky bez heinza už teraz znamená koniec života.
je absolútne vecou náhody, či brigitta žije s heinzom, alebo či životu unikne a zanikne.
nie je na to nijaká zákonitosť. osud rozhodne o brigittinom osude. neráta sa to, čo robí a čo je ona, ráta sa heinz a to, čo robí a čo je on.
brigitta a heinz nemajú príbeh. brigitta a heinz majú len prácu. heinz sa má stať brigittiným príbehom, má jej urobiť vlastný život, potom jej má urobiť dieťa, ktorého budúcnosť zasa určí heinz a jeho povolanie.
príbeh b. a h. nie je niečo, čo bude, je to niečo, čo je zrazu tu (blesk) a čo sa volá láska.
láska príde z brigittinej strany. ona musí heinza presvedčiť, že láska prichádza aj z jeho strany. on musí prísť na to, že ani preňho nie je možná budúcnosť bez brigitty. heinz už, prirodzene, má budúcnosť, je to budúcnosť elektroinštalatéra. tú môže mať aj bez brigitty. elektrické vedenia možno klásť bez toho, že by b. vôbec existovala. dokonca možno žiť! a na kolky alebo bowling možno ísť bez brigitty.
brigitta má však úlohu.
musí heinza neustále presviedčať, že bez nej niet preňho budúcnosti, a to je hrozne namáhavé. okrem toho treba dôrazne zabrániť tomu, aby heinz svoju budúcnosť prípadne uvidel v niekom inom. o tom neskôr.
je to namáhavá situácia, ale sľubuje úspech.
heinz raz chce byť a bude samostatným malým podnikateľom s vlastným malým podnikom, resp. sa ním raz stane. heinz raz bude rozkazovať, brigitta bude rozkazy dostávať. brigitta si radšej dá rozkazovať od svojho vlastného muža v jeho vlastnom podniku, ktorý predsa bude trošku aj jej vlastným podnikom.
len aby sa heinz jedného dňa nezoznámil s nejakou stredoškoláčkou, ako napríklad so susi! len aby si heinz, preboha živého, jedného dňa nezmyslel, že niekto, kto je lepší, ako kedy bude brigitta, že niekto taký je lepší aj preňho samotného.
ak heinz to lepšie nájde, nech to len pekne pustí. najlepšie by bolo, keby to ani vôbec nenašiel, tak je to aj istejšie.
keď brigitta sedí pri svojom šijacom stroji a pichá ihlou do natiahnutej látky, keď pod prstami cíti penovú gumu a ostrú čipku novej diabolskej podprsenky v módnej farbe, vtedy sa umára kvôli niekomu, kto ešte vôbec neexistuje, ale kto by v podobe niečoho lepšieho mohol heinzovi skrížiť cestu.
ani pri práci nemá brigitta pokoja.
ešte aj pri práci musí pracovať.
pri práci by nemala rozmýšľať, ale čosi v nej bez prestania rozmýšľa.
brigitta nemôže zo svojho vlastného života urobiť nič lepšie. to lepšie má prísť z heinzovho života. heinz môže oslobodiť brigittu od jej šijacieho stroja, to brigitta sama od seba urobiť nemôže.
ale nemá v tom nijakú istotu, pretože šťastie je vecou náhody a nie zákonitosti či výsledkom logického konania.
brigitta chce svoju budúcnosť dostať hotovú. sama ju vytvoriť nemôže.
príbeh o tom, ako sa tí dvaja spoznali, nie je dôležitý. ani oni sami nie sú dôležití. tí dvaja sú priam symptomatickí pre všetko, čo nie je dôležité.
často sa vzájomne zoznámia aj študenti a študentky, čo je takmer to isté, okrem pohlavia. o takýchto zoznámeniach možno často rozprávať vzrušujúce príbehy.
takíto ľudia majú niekedy dokonca za sebou dlhú prehistóriu.
hoci je brigittina prehistória zjavne nevýhodná pre budúce vytváranie hmotných statkov, predsa spoznala heinza, v ktorého rukách sa raz hmotné statky vytvárať budú.
brigitta je nemanželskou dcérou matky, ktorá šije to isté ako brigitta, teda podprsenky a mídre.
heinz je manželský syn diaľkového vodiča a jeho ženy, ktorá smela ostať v domácnosti.
napriek tomuto obrovskému rozdielu sa b. a h. spoznali.
v tomto špeciálnom prípade znamená vzájomné zoznámenie vôľu uniknúť, resp. nepopustiť a udržať.
heinz sa naučil niečo, čo mu raz otvorí celý svet, totiž remeslo elektroinštalatéra.
brigitta sa nenaučila nikdy nič.
heinz je niečo, brigitta nie je nič, čo by bez námahy rovnako nemohli byť aj ostatní. heinz je nezameniteľný a heinz je aj často potrebný, napr. pri poruchách vedenia alebo keď človek potrebuje trochu lásky. brigitta je zameniteľná a nepotrebná. heinz má budúcnosť, brigitta nemá ani prítomnosť.
heinz je pre brigittu všetkým, práca je pre brigittu iba otravným trápením. človek, ktorý niekoho miluje, je všetko. človek, ktorý niekoho miluje a k tomu ešte aj niekým je, je to najlepšie, čo brigitta môže dosiahnuť. práca nie je nič, pretože tú brigitta už má, láska je viac, pretože tú ešte len treba hľadať.
brigitta už našla: heinza.
heinz si často kladie otázku, čím sa brigitta môže preukázať.
heinz sa často pohráva s myšlienkou, že si vezme niekoho iného, kto má čo ponúknuť, ako napríklad peňažnú hotovosť alebo priestory vhodné na podnikanie.
brigitta môže ponúknuť svoje telo.
okrem brigittinho tela sú v tom istom čase hodené na trh aj mnohé iné telá. jediné, čo je v tejto veci pozitívne na brigittinej strane, je kozmetický priemysel. a textilný priemysel. brigitta má prsia, stehná, nohy, boky a šušku.
to majú aj iné, niekedy dokonca lepšej kvality.
brigitta má mladosť, o ktorú sa musí deliť aj s inými, teda s fabrikou a hlukom v nej a s preplneným autobusom. to užiera z brigittinej mladosti.
brigitta bude čoraz staršia a čoraz menej žena, konkurencia bude čoraz mladšia a čoraz väčšmi žena.
brigitta vraví heinzovi, potrebujem predsa niekoho, kto sa za mňa postaví, kto tu bude pre mňa, zato sa aj ja postavím za neho a vždy tu budem preňho.
heinz vraví, že na to serie.
škoda, že brigitta heinza tak veľmi nenávidí.
dnes napríklad brigitta kľačí na studenej podlahe pri záchodovej mise v záhradnej chatke u heinza a jeho rodičov,
táto podlaha je studenšia než láska, ktorá je horúca a volá sa heinz.
otec diaľkový vodič je neprítomný a brigitta pomáha v domácnosti, čo je to jediné, čím si môže získať obľubu, to znamená, že radostne čistí hajzlovou kefou záchodovú misu. pred piatimi minútami povedala, že to predsa urobí rada. teraz to už nerobí rada. je jej úplne zle zo všetkej tej sračky, ktorá sa v priebehu týždňa nazbiera v takej trojčlennej domácnosti.
heinz dostane za ženu ak už nie sekretárku, stredoškoláčku, sekretárku, sekretárku alebo sekretárku, tak predsa dostane za ženu ženu, ktorá je skutočná žena, teda ktorá vie poriadne zaobchádzať s kefou a so všetkým tým svinstvom okolo.
doma brigitta nepomáha, to by len znamenalo vkladať kapitál a pracovnú silu do stratového malého podniku, už vopred odsúdeného na neúspech. bezperspektívne, beznádejné. brigitta investuje lepšie, tam, kde z toho môže niečo vyjsť. celý nový život.
keďže brigitta má málo mozgu, výsledok je neistý.
napokon, manažéri si môžu vziať na pomoc svoj mozog, keď niečo plánujú. brigitta dostala vyučené len svoje prsty. viac nič. ale tie prsty a ruky, na ktorých visia, by mohli spolu drieť za troch, keby museli.
musia. pre heinza.
brigitta lezie heinzovej mamičke do riti. ani tam nenájde nič iné než tú istú sračku ako v záchodovej mise, ktorú práve drhne. ale tá raz bude za mnou, potom bude budúcnosť predo mnou. nie, keď je sračka za mnou, som už v budúcnosti. najprv si musím vypracovať postavenie, ktoré mi dovolí, aby som vôbec SMELA mať nejakú budúcnosť. budúcnosť je luxusný artikel. nie je ho nazvyš.
táto malá epizóda nemá ukázať nič iné, len to, že brigitta vie pracovať, keď to musí byť.
a musí to byť.

Z knihy Milenky