Texty z oblasti rodovo citlivej pedagogiky, jej teórie i praxe, môžu byť aj pre vás zdrojom informácií a nástrojom na získavanie rodovej kompetencie v pedagogickej činnosti. Ponuka na čítanie je veľmi pestrá - od článkov a glos, cez ukážky z odborných publikácií a beletristickej literatúry pre deti i dospelých až po štúdie či celú publikáciu, ktorá tvorí os projektu. Preto je ponukou pre všetkých ľudí, ktorí majú záujem o otázky týkajúce sa rodových vzťahov, a súčasne i úvodom do rodových štúdií. Špeciálnu rubriku sme v rámci kampane "Je len práca, ktorú treba urobiť" venovali všetkým statočným, čo sa chcú popasovať s rodovými stereotypmi.