Známa spisovateľka Irena Brežná v Bratislave
Iná hodina dejepisu

Známa spisovateľka Irena Brežná v Bratislave

Srdečne pozývame na autorské čítanie Ireny Brežnej.

KEDY: pondelok 14. novembra o 18.00

KDE: kníhkupectvo Panta Rhei „Poštová", Vysoká 2/A, Bratislava

Vezmite študentky a študentov na stretnutie so známou švajčiarsko-slovenskou spisovateľkou Irenou Brežnou. Čítať bude zo svojich textov, ktoré vyšli v slovenčine, napríklad v najnovšom čísle časopisu Revue svetovej literatúry venovanom migračnej literatúre písanej po nemecky. Pripomenie aj román Na slepačích krídlach, ktorý spája súkromné a oficiálne dejiny 50. rokov dvadsiateho storočia a ktorý je výborným materiálom pre netradičnú hodinu dejepisu. S autorkou románu Nevďačná cudzin(k)a, ktorý je súčasťou tohoročnej finálovej desiatky ceny Anasoft litera, a najnovšej knižnej publikácie, zbierky vojnových reportáží z Čečenska Vlčice zo Sernovodska sa bude zhovárať prekladateľka a vydavateľka Jana Cviková. Pozvanie prijala aj dramatička a publicistka Zuzana Uličianska.

Podujatie sa dotkne tém ako história, migrácia, domov, zdieľanie skúsenosti a písanie. Môže byť príjemným spestrením hodín literatúry, dejepisu či občianskej východy.

Diskusia je súčasťou osláv dvadsaťročnice Knižnej edície ASPEKT.