Pavlin príbeh na Vansovej Lomničke 2008

Pavlin príbeh na Vansovej Lomničke 2008

Bábkové divadlo na Rázcestí uvedie inscenované čítanie z knihy Pavly Cebocli PAVLIN PRÍBEH pre účastníčky 41. ročníka festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička 2008 v Banskej Bystrici. Hlavnými organizátorkami festivalu sú Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici a Únia žien Slovenska. Predstavenie sa bude konať 18.4.2008 o 19.30 hod.