MDŽ rimejk 2012

MDŽ rimejk 2012

Oslávte Medzinárodný deň žien s knihami, dobrou hudbou a ženskými organizáciami. Slovensko-český ženský fond, ASPEKT a literarnyklub.sk pozývajú na MDŽ rimejk 2012.

KEDY: 8. marca 2012 o 18.00 hod.

KDE: KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava

O 18.00 Aspektáčky predstavia dva nové knižné tituly ASPEKTU: Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (2011) a Terézia Vansová - Slovenka doma a i na cestách (2011). Neskôr sa bude čítať zo zaujímavých, nových, starších, dobrých, feministických, aspekťáckych aj neaspekťáckych kníh. Predstavíme napríklad knihu Gabriely Dudekovej a kol. Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku (VEDA 2011), prvú slovenskú učebnicu rodových štúdií Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy (UK 2011), ktorú pripravili Zuzana Kiczková a Mariana Szapuová, novú knihu Dereka Rebra Ženy píšu Poéziu, muži tiež (LIC 2011) a publikáciu Karola Hollého Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia (Historický ústav SAV 2011)

Ak sa chcete zapojiť, prineste si knihu, ktorú chcete predstaviť krátkym citátom. Odmenou za čítanie bude čerstvá Čítanka. O 20.00 zaznejú africké bubny v podaní skupiny JAMADAN a pripravia nás na (po)tvorivé dielne a stretnutia so ženami z feministických a ženských mimovládok.

Načo je nám MDŽ? História jedného sviatku