Holé baby: Necenzurované akty moderných majstrov
Iná hodina estetiky a výtvarnej výchovy

Holé baby: Necenzurované akty moderných majstrov

Pozývame na výstavu Holé baby: Necenzurované akty moderných majstrov, ktoré pripravila kurátorka SNG Petra Hanáková v spolupráci s Janou Cvikovou a Janou Juráňovou.

KEDY:
6. október - 28. november 2010
KDE: Bratislava, SNG, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, 3. poschodie

Návštevníčky a návštevníkov sprevádza výstavou rozhovor pätnásťročnej vnučky so svojou starou mamou. Napríklad pri obrazoch Ľudovíta Fullu Vám povedia toto:

vnučka: Ľaľaďže, tohto predsa poznám z rozprávok, čo sme spolu čítavali!
stará mama: Veru, veru, rozprávky už poznáš, tak hádam v pätnástich znesieš aj akty. Zobrazenie ženského tela je natoľko zásadnou súčasťou diskurzu dejín umenia, že celá disciplína by sa bez jeho prítomnosti zrútila. A nielen to, za socíku to ešte bol vrchol slobodymilovnosti. Mastrovej slobodymilovnosti. Za lásku. Za mier.

VIAC si pozriete a prečítate v SNG.

Súčasťou výstavy Holé baby sú aj sprievodné podujatia:

Výstava sa venuje zobrazovaniu ženského tela autormi (mužmi), preto v sprievodnom programe kontrapunkticky ponúkame čítania, prezentácie, prednášky či „hry na telo" v podaní autoriek (žien). Tešíme sa na vašu návštevu!

Miesto konania podujatí: Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, 3. poschodie. Všetky podujatia sa začínajú o 17.00 hod.

  • štvrtok 28. 10. LÁSKY NEBESKÉ (autorské čítanie z najnovšej knihy Jany Juráňovej a ukážky z video tvorby Pavlíny Fichty Čiernej)
  • štvrtok 4. 11. ČIE TELÁ ZAVÁŽIA? (prednáška Ľubice Kobovej o tom, čím všetkým telo je)
  • štvrtok 18. 11. NA SLEPAČÍCH KRÍDLACH a BEREME, CO JE: knihy o detstve v totalite (autorské čítanie po nemecky píšucej autorky slovenského pôvodu Ireny Brežnej a českej spisovateľky Věry Noskovej); toto podujatie sme pripravili v spolupráci s Českým centrom v Bratislave a nadáciou Pro Helvetia
  • štvrtok 25.11. TELOVKY: REČ TELA SLOVENSKÝCH PROZAIČIEK (autorské čítanie Uršule Kovalyk z románu „Žena zo sekáča" a Zuzany Mojžišovej z novej knihy „Bon voyage")

 

Sériu sprievodných podujatí k výstave Holé baby: Necenzurované akty moderných majstrov pripravil ASPEKT v spolupráci so Slovenskou národnou galériou. Podujatia moderuje Jana Cviková. Bližšie informácie nájdete na: www.aspekt.sk a www.sng.sk