Divadlom za život bez násilia páchaného na ženách
Divadelný happening v siedmich mestách na Slovensku

Divadlom za život bez násilia páchaného na ženách

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici predstaví v rámci medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu divadelný happening VEC: Cesta číslo 05. Divadlo navštívi sedem miest na Slovensku a pripomenie verejnosti, že násilie páchané na ženách je spoločenský problém, ktorý sa týka nás všetkých, aj napriek tomu, že sa často deje za zatvorenými dverami. Divadelný happening je spojený s verejným zhromaždením Vypískajme násilie, na ktorom môžeme všetky a všetci verejne vyjadriť odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách.

Medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women‘s Global Leadership Institute) v roku 1991. Divadelný happening pripravilo Bábkové divadlo na Rázcestí v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Fenestra (Košice), Pomoc rodine (Michalovce), MyMamy (Prešov), Žena v tiesni (Martin), Možnosť voľby, Slovensko-český ženský fond (Bratislava) a neformálnou skupinou aktivistiek (Poprad).

Termíny happeningu:

21. 11. Banská Bystrica, OC EUROPA, 18.00 hod.

24. 11. Poprad, OC MAX, 18.00 hod.

25.11. Košice, OC AUPARK, 16.30 hod.

26. 11. Prešov, OC MAX, 17.00 hod.

27. 11. Michalovce, OC ZEMPLÍN, 17.00 hod.

3. 12. Martin, OC TULIP, 17.00 hod.

5. 12. Bratislava, OC AVION, 17.00 hod.

 

Kampaň je realizovaná vďaka podpore Úradu vlády Slovenskej republiky, Nadácie FILIA, Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike, Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike a Veľvyslanectva Holandského kráľovstva v Slovenskej republike.

Bulletin divadelného predstavenia VEC: Cesta číslo 05

16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu

16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách na FB

ASPEKT 3/1998 Násilie I.

ASPEKT 1/1999 Násilie II.

Konať proti násiliu na ženách

Konať proti násiliu na ženách a deťoch

Nabudúce bude mŕtva. Týranie a ako ho zastaviť

Piata žena. Aspekty násilia páchaného na ženách

Proti sexuálnemu zneužívaniu dievčat a chlapcov

Trauma a uzdravenie. Násilie a jeho následky ­­ od týrania v súkromí po politický teror

Viac v knižnici ASPEKTU a v archíve webzinu ASPEKTin.